Thailand Business Pages (Thailand trade)

สยามธาราแพ็คกิ้ง

ติดต่อเรา

สยามธาราแพ็คกิ้ง
ที่อยู่ : 388 หมู่ 6
ต. หนองปลิง อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์ : 056-253-117,088-175-2625,080-452-8569
โทรสาร : 056-253-116
อีเมลล์ : siamtharapacking@gmail.com
เว็บไซต์ : www.siamtharapacking.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ชุดเครื่องแพ็คแนวตั้งพร้อมชั่งน้ําหนักแบบออโต้ รุ่น SC-320/420/520

ชื่อสินค้า :ชุดเครื่องแพ็คแนวตั้งพร้อมชั่งน้…
รหัสสินค้า :SC-320/420/520

รายละเอียดสินค้า

 ชุดเครื่องแพ็ค มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

  1. เครื่องแพ็คแนวตั้ง เมนูภาษาไทย รุ่น SC-320/420/520
  2.  เครื่องชั่งคอมพิวเตอร์ 10/14/16 หัว
  3. ชุดลําเลียงขนาดใหญ่(สําหรับยกเท)
  4. ชั้นวางขนาดใหญ่
  5. ชุดลําเลียงสินค้าสําเร็จรูป

เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่
ที่กําลังการผลิตสูงสามารถติดตั่งเข้ากับระบบอัตโนมัติของสายการผลิตได้โดยสินค้าที่เหมาะสมคือ มันทอด
กล้วยทอด ทุเรียนทอด ขนมปัง เมล็ดทานตะวัน ถั่วลิสง ลูกอม ขนมทอดกรอบ เป็นต้น

  1. เครื่องแพ็คเป็นระบบออโตที่สามารถลําเลียงสินค้า ชั่งน้ําหนัก นับจํานวน แพ็คสินค้า พิมพ์วันที่
  2. มีความละเอียดในการชั่งสินค้าเพื่อลดความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการแตกหัก
  3. ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุน บํารุงรักษาง่าย ทํางานมีประสิทธิ์ภาพ

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส SC-320/420/520 ชุดเครื่องแพ็คแนวตั้งพร้อมชั่งน้ําหนักแบบออโต้ รุ่น SC-320/420/520
ถึง : สยามธาราแพ็คกิ้ง
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร